16 juni 2015

Et godt Ord til Slagterne paa Vesterbroe

Der er allerede i den forrige udgiver af Politivennens tid ofte været talt om den slemme stank der altid har været på denne bro og engang imellem djærveligt nok. Imidlertid ser man at det ikke nytter noget. For sidste fredag over middag var der så afskyelig en stank at den næsten var umulig at holde ud, især i nærheden af apoteket. Da årsagen til denne modbydelighed nok alene skal søges i at der på denne bro findes mange slagtere, så var det måske muligt, når man lagde et godt ord ind for det, at de så snart et kreatur var slagtet, også ville sørge for at de deraf flydende urenligheder ufortøvet blev skyllet bort. For derved blev denne vederstyggelighed hæmmet, og de undgik selv at belastes såvel af fremmede rejsende som af publikum. 

(Politivennen nr. 81, Løverdagen den 19de Juli 1817, s. 1361-1362)

"Sidste fredag over middag var der så afskyelig en stank at den næsten var umulig at holde ud, især i nærheden af apoteket." (Vesterbro Apotek o. 1805)


Ubarmhjertighed imod sine Medmenneskers Lugteredskaber

(Indsendt)

Uagtet alle de bønner og ydmyge begæringer der i Deres gavnlige blad er gjort til vedkommende på Vesterbro om at afværge den stank der hele tiden findes der, har samme dog endnu ikke båret frugt. En af mine venner som i selskab med flere forleden spiste til middag der på broen i nærheden af apoteket på et værelse ud til gaden, forsikrede mig om at lugten den dag (for det var varmt) var så utålelig og gennemtrængende at en af selskabet hvis skarpe lugtesans ikke kunne forliges med disse fæle dunster fik ondt og måtte gå fra bordet.

(Politivennen nr. 82, Løverdagen den 26de Juli 1817, s. 1377-1378)