20 juni 2015

En Mangel i Sorgenfrieskov

Med sand taknemmelighed erkender almenheden den godhed Sorgenfris høje ejere i en lang årrække har vist hovedstadens og omegnens beboere ved at tillade fri adgang til den skønne skov og hosliggende yndige have. Den mængde mennesker man næsten hver sommerdag finder der, viser nok så meget hvor yndet dette sted er. Også anmelderen ynder dette sted fortrinligt og besøger det så ofte hans forretninger giver ham tid til det. Men da han der har fundet en mangel som hvis den blev fjernet intet skulle lade tilbage at ønske, tror han at bør fremsætte den her, overbevist om at den da snart vil blive fjernet. Der har nemlig i forrige højere ejeres tid været opsat en stor del borde og bænke 

(Temaet om manglende bænke har været på Politivennens dagsorden før. Resten af artikel, siderne 1430-1431 mangler.)

(Politivennen nr. 85, Løverdagen den 16de August 1817, s. 1429)

"Sorgenfris høje ejere har i en lang årrække vist hovedstadens og omegnens beboere den godhed at tillade fri adgang til den skønne skov og hosliggende yndige have" (Sorgenfri Park ved Mølleåen ved vintertid, 2016.)