08 juni 2015

En slem Manøvre af Bryggerkarlene

Det hænder ofte at når bryggerkarlene afhenter øltønder fra deres kunder, ser man dem kaste dem med sådan kraft på vognen at disse en gang imellem farer over den anden side og styrter ned på gaden. Ved den lejlighed kan den rolige fodgænger let komme til skade, da tønden på grund af den kraft den kastes med, ofte ruller et betydeligt stykke hen ad gaden.

Dog da denne ulykke ikke er den eneste som kan afstedkommes ved denne bryggerkarlmanøvre, men man tillige let kan frygte at et par andre heste som kommer til derved kan blive sky og anrette endnu større ulykke, så var det ønskeligt at denne voldsomme pålæsning enten måtte forbydes eller også at deres vogne blev forsynet med så høje sidebrætter at de ikke uagtet al deres kastekunst kunne slænge dem derover. Et tilstrækkeligt bevis på at denne tøndernes opkastning kan være meget farlig, er det barn som for noget over 2 år siden på denne måde blev slået ihjel i Møntergade.

(Politivennen nr. 69, Løverdagen den 26de April 1817, s. 1072-1073)

"Et tilstrækkeligt bevis på at denne tøndernes opkastning kan være meget farlig, er det barn som for noget over 2 år siden på denne måde blev slået ihjel i Møntergade" (Møntergade juni 2015. Eget foto).