08 juni 2015

Støj paa et Privattheater

(Indsendt)

Fredag den 18. april blev der
givet en forestilling på det dramatiske selskab Enighedens Teater til fordel for en forhenværende skuespillerinde. Flertallet havde købt adgangsbilletter for at understøtte en trængende enke, og ikke for at se og høre prøver på et overordentligt talent. Så meget desto mindre kunne man vente at forstyrres i sin fornøjelse. Men en halv snes herrer, hvoriblandt endog karakteriserede personer, slog sig sammen og lavede sådan en støj og alarm som man kun kan vente af den laveste pøbel, hvorfor skuespillet til de øvrige rolige tilskueres misfornøjelse måtte ophøre. Man håber at de påfaldende og bidende anmærkninger som adskillige af de tilstedeværende tog sig den frihed at gøre over denne usømmelige og uanstændige opførsel, vil lære disse herrer at de aldeles ingen ret har til at trænge sig ind i noget privat selskab for at afstedkomme uorden og forstyrre selskabeligheden, da man ellers er nødsaget til at bruge kraftigere forholdsregler.

(Politivennen nr. 69, Løverdagen den 26de April 1817, s. 1082-1083)