17 juni 2015

En slem Uskik hos Sælgekonerne

Disse gode matroner har den slemme uskik enten for at holde varme eller sladder at befæste adskillige gadehjørner klyngevis, hvorved fortovet bliver utilgængelig for fodgængerne. Er fortovet for propfuldt eller dunsterne for alvorlige, tyr de endog ud på gaden. En gang imellem langt over rendestene. Og når de så ved deres udsendte spioner får øje på en betjent, så styrter de i sådan en rasende fart ind i gadedøre og porte, at den som ved en sådan retirade kommer dem i møde, er i fare for at falde i rendestenen. At forlange at vedkommende opsynsbetjente altid skulle kunne være til stede for at bortjage disse og holde orden, ville være urimeligt at forlange. At gård- og husejerne kunne anmodes om at forbyde dem at spærre passagen synes både at være rimeligt og tillige den letteste måde at få denne uskik hævet på.

(Politivennen nr. 82, Løverdagen den 26de Juli 1817, s. 1374-1375)