04 juni 2015

En utilbørlig Rødsteensfabrik

(Indsendt)

En af de såkaldte rødstenskællinger har i en rum tid haft sit værksted på universitetsbygningens trappe ud til Nørregade hvor hun ikke alene har overdrysset hele trappen med sit fabrikat, men endog ved den vedvarende rivning udhulet det øverste trin til en dybde af 3 til 4 tommer. Indsenderen finder det passende at gøre de ansvarlige opmærksom på det, da han ikke formoder at de anser røde og udhulede trapper som en smagfuld pryd for denne bygning. Der er desværre afbrændte grunde nok hvor en sådan industrigren kan udøves. Husene burde forskånes.


(Politivennen nr. 62, Løverdagen den 8de Marts 1817, s. 970-971)

Universitetets gård. På den anden side ligger Krystalgade. Nørregade til venstre, uden for fotoet. Det er Konsistoriebygningen som er Københavns ældste verdslige bygning. Den stammer måske helt tilbage til 1420. Trappen ud mod Nørregade er for længste skiftet ud, og der er ingen spor af rødstenskællingens virksomhed.

Redacteurens Anmærkning

Rødstenskælling er formentlig hvad ODS forklarer som en kvinde som river mursten til pulver som blev brugt som polermiddel: 
4) pulver af rødsten brugt til farve ell. (især) som polermiddel; oftest om erstatning herfor, fremstillet af knust og reven mursten. ... Koner sad paa mange Trapper og rev “Rødsten” (til Skurepulver), de saakaldte “Rødstenskjællinger”. 
Under rødstenskællinger forklarer ODS at ordet senere er gået over i sproget i betydningen gamle glædespiger.