04 juni 2015

Spørgsmaal om Skildvagters Rettighed til at forbude Tobaksrygning i Nærheden af deres Poster

Enhver kender den respekt man skal vise skildvagter: At ingen må passere samme med rygende tobakspibe, det være sig på gader, i porte eller på volden. Desuagtet er det ikke alene notorisk, men har endog skin af et slags monopol at de ved møllerne på volden ansatte toldbetjente, sans facon, går forbi skildvagten med tændt pibe uden at de bliver hindret i det  af dem.

Skildvagter ved Amagerport. (Udsnit af Eckersberg-billede, 1809). 

Da nu anmelderen ikke kan blive klog på sammenhængen i dette maskepi, så kan han ikke nægte sig den nysgerrighedstilfredsstillelse at ønske denne gåde analyseret af de ansvarlige. Og forespørger til den ende: har toldbetjentene hvad angår dette et fortrin for andre? Eller er denne anordningsstridige frihed blot en renunciation fra skildvagtens side?

(Politivennen nr. 62, Løverdagen den 8de Marts 1817, s. 971-972)


Redacteurens Anmærkning

At det er forbudt civile, men tilladt vagterne at ryge i området bliver der også klaget over i Politivennen nr. 829, 19. november 1831, s. 804-810 i artiklen "Fornødent Gjensvar", underskrevet Wangendo.ff, underofficer ved Prinds Christians Regiments 7de Compagni. I "Cigaren af Munden! Piben af Munden!", nr. 900, 30. marts 1833, s. 217-220 betegner skribenten det som en forældet forordning.