12 juni 2015

Er Bøndernes Kjørselsret indskrænket til Kildetiden?

Indsendt

Ved at læse et avertissement i Addresseavisen nr. 124 fra oldermanden for det store vognmandslav blev indsenderen foranlediget til at efterse den påberåbte plakat af 16. februar 1780, som egentligt angår adskilligt der vedkommer vejene på stadens grund, og kun i forbigående i en parentes omtaler hvorvidt bønderne er berettigede til at befordre stadens indbyggere til skoven. 


Dens 3. paragraf siger herom: "Bønder som ved Skt. Hans Dag og Fruedag årligt plejer at holde ved portene for at finde fragt til skoven (hvilken vel ikke ved nogen anordning er tilladt, men så længe de kan haves for rimelig betaling, vel ligesom hidtil fra pinsedag og til 6. dag efter Fruedag kan tillades at benytte sig af denne fortjeneste, da samme er til lettelse for stadens indbyggere), må ikke holde med deres vogne nærmere staden end udenfor Nørreport i Runddelen" osv (derefter følger hvor bønderne skulle holde uden for de andre porte).

"Bønder som plejer at holde ved portene for at finde fragt til skoven må ikke holde med deres vogne nærmere staden end udenfor Nørreport i Runddelen" (Bøndervogn. Frilandsmuseet. Eget foto).

Dersom der altså ikke gives nogen senere bestemmelse hvorom indsenderen ønsker oplysning, er det utvivlsomt at bønderne er berettigede til at befordre stadens indbyggere til og fra skoven fra den 25. maj til den 9. juli i nuværende år.


(Politivennen nr. 75, Løverdagen den 7de Juni 1817, s. 1270-1272)