12 juni 2015

Forespørgsel

(Indsendt)

Hr. Udgiver! De tilgiver mig denne næsvished, men da jeg er meget uvant i politianordningerne, tror jeg at kunne få bedst oplysning hos Dem. Og derfor tager jeg mig også den frihed at udbede mig ved første lejlighed Deres overvejelser om følgende:


Mandag den 2. juni blev kommandanten i Citadellet, men alment vellidte oberst v. Würtzen begravet. Rygtet om dennes pragtfulde begravelse lokkede mig, tillige med flere hen for at se denne højtidelighed i magelighed.


Uden derfor at blande mig i den talrige forsamling og for tillige at kunne se den pragtfulde ligskare i fred uden som rolig tilskuer at frygte for at blive jaget væk, tog jeg den beslutning at holde mig på fortovet mellem Regne- og Møntergade.


Et betydeligt antal med børn havde, som jeg erfarede, også valgt sig denne plads, formentlig i samme tanke som jeg, nemlig: At man der slet ikke var til besvær for processionen, men kunne endog stå i sikkerhed for al mulig skade i det mindste på lemmerne. Men hvor forskrækket blev ikke de talrige tilskuere, især de familier som havde små børn med sig, ved pludselig at se en militær i galop sætte ind på fortovet og indjage de fredelige tilskruere skræk, som forøgedes derved at hesten på grund af dens galop trådte i rendestenen og overstænkede en del af tilskuerne fra top til tå.


Da nævnte adjudant fortsatte denne ryttermanøvre fra Regnegade til Møntergade uden at nogen af tilskuerne gav ham dem mindste anledning så beder jeg Deres velædelhed bestræbe Dem for offentlig til almen sikkerhed at få oplyst om og hvorvidt de militære som ved ligfærd er beordrede, har rettighed til når der ikke foregår uorden at blande sig i at holde orden på sådanne steder hvor de efter min mening ikke af pligt, men blot af munterhed eller kådhed indgår i et virksomt politis rettigheder, for havde der fundet uordener sted, ville samme vist ufortøvet uden hans hjælp have indfundet sig for at vedligeholde orden.


(Politivennen nr. 75, Løverdagen den 7de Juni 1817, s. 1270-1272)

Redacteurens Anmærkning

Der er tale om Carl Gotfred Würtzen (1752-1817), som var kommandant for Citadellet Frederikshavn (i dag kendt under betegnelsen Kastellet) 16. maj 1811 – 2. juni 1817. Hans søn, Vilhelm Ferdinand Würtzen (1796-1858) blev krigshelt i treårskrigen og kommandant over Rosenborg.