18 juni 2015

Et Forslag i Anledning af det Uheld der indtraf paa Holmen Tirsdagen den 29de Julii.

Det er vel ikke blot nysgerrighed alene der i de senere år har lokket en usædvanlig mængde mennesker ud på holmen når et orlogsskib skulle løbe i søen. Men meget mere en rosværdig fædrelandskærlighed der glæder sig over dette skønne syn og den beroligende tanke at vores værdige regering endog under på et ugunstigt tidspunkt stræber efter at erstatte det store tab som en fjende engang tilføjede os og ved at genoprette vores flåde sikrer vor nations og vor handels uafhængighed. Det er derfor desto sørgeligt at der ved sådan lejlighed skal indtræffe uheld der har til følge at flere mennesker sætter livet til eller i det mindste lemlæstes. At den gode patriots bryst i stedet for at fyldes med glade følelser må nære nagende sorg over tabet af en elsket kone, børn eller nærmeste pårørende. Og dog har sådanne uheld flere gange indtruffet ved denne lejlighed. Således faldt forrige år en del af tilskuerne der stod på en bro i vandet, men blev dog så vidt anmelderen ved alle bjerget. Det sørgelige uheld som indtraf på broen ved Nyholm tirsdag den 29. juli kunne have blevet endnu mere sørgeligt dersom der ikke just havde befundet sig så mange mennesker der kunne svømme og som med virksom iver havde søgt at redde størstedelen af dem der var faldet i vandet.


"Det sørgelige uheld som indtraf på broen ved Nyholm tirsdag den 29. juli kunne have blevet endnu mere sørgeligt dersom der ikke just havde befundet sig så mange mennesker der kunne svømme og som med virksom iver havde søgt at redde størstedelen af dem der var faldet i vandet". (Nyholm i dag med et betydeligt mere moderne orlogsfartøj mm. Eget foto).

Men da erfaring skønt ofte dyrekøbt gør klogere eller i det mindste forsigtigere vil man vist stræbe efter at træffe sådanne anstalter på omtalte sted, hvorved lignede uheld for fremtiden kan forebygges. For sin del tror anmelderen at det meget ville bidrage til at afværge uordener og uheld når broen blev forsynet med et jerngitter ligesom Knippelsbro, Højbro og andre, og der ved højtidelige lejligheder blev opstillet militære poster i ikke længere afstand fra hinanden end at de let kunne holde passagen på broen frie og ikke tillade mængden at samle sig der. Nægtes til andre tider enhver uvedkommende adgang til broen og Holmen så synes en strengere opsigt endnu mere at være nødvendig på dage i hvilken passagen er tilladt og da man kan vente at der vil indfinde sig mennesker i mængde.

Ligesom der som ordsproget siger sjældent sker noget ondt, uden at det også har noget godt i følge med sig, således også her. Man får ved den iver hvormed ædle mennesker kom de ulykkelige til hjælp mange skønne eksempler på borgersind og menneskelighed så at det rygte at en person skulle have draget sin sabel for at bane sig vej imellem mængden vist er ubegrundet.

(Politivennen nr. 83, Løverdagen den 2den August 1817, s. 1395-1398)