22 juni 2015

Et Par Ord om Milepælene paa Landevejene

Det er en sand fornøjelse for en rejsende at se hvor stor en strækning han tilbagelægger i timen på sin vej. Og milepælene synes at være det bekvemmeste middel til at skaffe ham den viden. Men når man nu ser at disse som for en stor del er af norsk marmor og altså kostbare når de skal opføres på ny, på adskillige steder ganske forfalder, ja at samme næsten er faldefærdige, så synes det dog virkelig ikke mere end rimeligt at de ansvarlige i tide før de vælter ville drage omsorg for at de blev repareret til pryd for vejen og til deres egen og andres gavn og fornøjelse som passerer landevejen. 


"Milepælene synes at være det bekvemmeste middel til at skaffe ham viden om hvor stor en strækning han tilbagelægger i timen på sin vej". (Frilandsmuseet. Eget foto)

Et ønske eller måske to kunne ved samme lejlighed med rette gøres: Det første var at de led som findes visse steder på vejen og som forventeligt er der for at forebygge kreaturernes spadseren på landevejen, måtte blive lidt efterset på visse steder, da de ellers ganske forfejler deres formål, hvis de er der i den hensigt anmelderen her har omtalt For de er sine steder så svage at både hunde og katte endsige større kreaturer kan vælte dem. 

Og dernæst om de som har den skik at tøjre deres kreaturer i grøfterne hvis sådant er tilladt, ville indrette tøjret således at kreaturerne blev i grøften og ikke kunne få lejlighed til at gå helt ud på landevejen. Til hinder såvel for de kørende som især for fodgængerne der sædvanligvis af gyldige grunde holder sig ved grøfterne.

(Politivennen nr. 88, Løverdagen den 6te September 1817, s. 1475-1476)

Milepæl ved Roskildevejen hvor den krydser Vestvolden


Redakteurens Anmærkning

Artiklens foto viser en af de få tilbageværende milepæle ved Håndværkerhuset, Frilandsmuseet, af den type som var indført af Ole Rømer fra 1692. En restaurering og udbygning startede i 1764 i form af obelisker i norsk marmor. Som artiklen antyder holdt disse ikke særlig godt til det danske vejr og måtte udskiftes fra 1842. Metersystemet indførtes 1907 og milestenene forsvandt: Men ordet milepæl fortsatte som en metafor i det danske sprog.