22 juni 2015

Overflødig Tran i Store Kanikestræde

Da anmelderen med sin familie Søndag eftermiddag den 31. august kom gående i Store Kannikestræde fra Fiolstræde til Nørregade, blev han til sin forundring opmærksom på at den lygte som sidder på den afbrændte professorgård op til Studiegården var så rigelig forsynet med tran eller også at vægteren så skødesløst behandlet at den uafladeligt sendte det ene dryp efter det andet ned på fortovet. Dette skulle man ikke undlade at gøre de ansvarlige opmærksom på, for at den respektive vægter kan formanes til at behandle sine lygter mere forsigtigt, så familier ikke skal udsættes for at komme hjem med tranpletter på deres tøj. Når man passerer et fortov under en lygte, har man den tilid til vægterne at de sørger for at man er fri for at overøses med tran. Og den tillid må ingen vægter svække. For ellers er fortovene hvor de er smalle, til ingen nytte.

(Politivennen nr. 88, Løverdagen den 6te September 1817, s. 1475-1476)

Store Kannikestræde. Dog i modsat retning end den artiklen nævner, nemlig set fra Fiolstræde og modsat retning af Nørregade, nemlig mod Købmagergade og Rundetårn. Den gule bygning er Admiral Geddes Gård. Strædet har stadig mange lygter der dog alle er nyere end tranlygterne fra Politivennens tid. (Eget foto).