21 juni 2015

Ingen frie Musik paa Vesterbroe

Anmelderen som forleden dag var ude på Vesterbro for at tage det derværende vokskabinet i øjesyn, blev ved sin bortgang af musikanerne anmodet om spillemandspenge. Da han svarede at havde betalt ved indgangen hvad der forlangtes af ham, og undskyldte sig med at han ikke havde småpenge på sig, lod man ham vide at det musicerende personale var 7 i tallet og at altså 1 rigsbankdaler ikke var for meget. Men da han nægtede at give denne, måtte han høre en vældig hob grovheder. 

Dette vokskabinets ejer er ellers ikke den eneste der tillades en så usømmelig og urimelig pengeafpresning. For også hr. professoren der fremviste dværgene tillod en af disse at øve samme uskik. Der kunne vel spørges om man just behøver musik for at se voksfigurer og dværge? Og da svaret formentlig vil blive at disse ting ret godt lader sig tage i øjesyn uden musik. Så vil man også finde det rimeligt at entreprenøren selv betaler musikken ifald han vil have musik eller i det mindste regner den med i den betaling man må erlægge for at være tilskuer. 

Generelt ville det være godt om sådanne herrer entreprenører ville bekendtgøre på deres plakater som man i stor mængde finder på alle gadehjørner om man foruden entrebillettens betaling har yderligere afgift at erlægge eller ikke. Man kunne da derefter tage sin bestemmelse om man ville besøge sådanne steder eller ej. Men nu må man jo ved at afpresses et efterkrav som man ikke før har tænkt på og som mange af frygt for grovheder eller andre ubehageligheder bekvemmer sig til at erlægge ofte fortryde at man har betragtet sådanne schöne rariteten da fornøjelsen således er for dyrt betalt.

(Politivennen nr. 87, Løverdagen den 30de August 1817, s. 1459-1460)

Redacteurens Anmærkning

I 1770 åbnede Philippe Curtius (1737-94) i Paris et vokskabinet, senere kendt under niecen  Marie Tussauds navn. I Danmark fandtes 1845-70 et vokskabinet på Frederiksberg med masker af bl.a. Thorvaldsen og Oehlenschläger. Det nævnte vokskabinet må derfor have været et meget tidligt eksempel.