06 juni 2015

Lidt om Kranen i Qvæsthuusgaden

Kranen i Kvæsthusgade var før når den ikke blev brugt været lukket med en kæde og lås. Men det har ikke været tilfældet i den senere tid. Den er derfor for en stor del opslidt ved det at en del drenge har brugt den til deres fornøjelse og ridderlige øvelser. Men da mange børn allerede er kommet til skade ved denne leg, heriblandt en dreng på 12 år hvis forældre bor i Nyhavn i søndags og som fik brækket låret, tror anmelderen det nyttigt offentligt at ytre det ønske at kranen som før må låses når den ikke er i brug, såvel som også at de ansvarlige må have et øje med deres børn så de ikke kommer på steder hvor de er udsat for fare og hvor de intet har at bestille.

(Politivennen nr. 64, Løverdagen den 22de Marts 1817, s. 1005-1006)