14 juni 2015

Om Badehuse

Hvor velgørende og sund badning er, er nok så bekendt, og desuden ikke stedet at anføre her. Men man må unægtelig beklage sig over de badeanstalter man hidtil finder i en by som København. Forrige sommer blev der skrevet noget i Politivennen for at gøre de ansvarlige i hvis magt det står at bidrage til bedre foranstaltninger opmærksom på det. Men nytten af det lader vente på sig. De sædvanlige badehuse er lagt ud og ligger godt nok på et meget godt sted da der altid går en frisk strøm gennem dem. Men badehusene selv er særdeles dårlige såvel som indretningerne i det hele taget. De er så åbne at man der mere udsætter sig for forkølelse end hvis man havde badet i fri luft. Desuden ønsker man af flere årsager et sådant sted så tæt som muligt. Det tov som hænger over badekassen, er i alle badekamre så dårligt at hvis kassen gik løs ville den badende vist ikke blive reddet med tovet selv om han fik fat andetsteds.

For bekvemmelighedens skyld kunne man også ønske sig en børste, kam og spejl. Dette er hvad anmelderen tror der i det mindste kunne og burde ændres ved de nuværende badehuse.


(Politivennen nr. 77, Løverdagen den 21de Juni 1817, s. 1308-1309)

Redacteurens Anmærkning

Jeg har ikke kunnet finde noget om disse badehuse. Kun nogle om de der blev anlagt i 1824. Om disse, se Politivennen fra 2. juni 1825 om "Den nye Badeanstalt ved Langebro".