14 juni 2015

Farlig Sejlads ved Langebroe

Det er enhver bekendt hvor farligt det er endog for søvante at besejle Kalvebodstrand da grundene er meget lave på adskillige steder. Hvor meget mere da ikke for de som aldeles ikke kender til sejladsen. Det er derfor ubegribeligt for anmelderen hvorledes de som lejer både ud, vover at overlade disse til unge drenge som næppe er over 10 til 12 år gamle. At de imidlertid gør dette, sås tydeligt forleden søndag den 8. i denne måned da hele stranden blev besejlet såvel af voksne som af børn, såvel inden som udenfor pælerækkerne. Da der nu let kan se store ulykker ved at udleje både til børn der ikke kan styre eller regere sig selv, endsige en båd, så var det at ønske at det  måtte forbydes sådanne udlejere at overlade deres både til børn, med mindre udlejeren selv var med, eller en anden voksen og i søvæsenet kyndig mand.

(Politivennen nr. 77, Løverdagen den 21de Juni 1817, s. 1305-1306)