14 juni 2015

Hunde-Bataille

Man har almindeligvis troet at hundene som i så lang tid havde båret mundkurv, når denne blev taget af ville blive meget spage og fredsommelige. Næsten som om de ved deres lange tavshed havde glemt deres mæle. Men at man har taget fejl i det, sås et tydeligt eksempel på fredag den 6. juni på hjørnet af Østergade og Pilestræde. En ført puddelhund kom nemlig i fuld fart og satte ind på en rød ditto. De baksede længe indtil den sorte puddelhunds bagdel avancerede ned gennem vinduet hos gørtleren som bor der i kælderen, hvorved såvel adskillige ruder som sprossen gik itu. Manden har en lille søn som i almindelighed har sit sæde ved vinduet. Han blev forskrækket over dette pludselige indbrud, der let kunne have forårsaget barnet skade, ilede ud og kaldte på den ene hund ved navnet Tyrk. Mængden var nysgerrig for at vide hvem dens ejer var. Man sagde den tilhørte en modehandler. Er dette tilfældet, da var det at ønske at nævnte ejer ville vænne sin hund af med denne mode, som hvis den blev almindelig vist ville bevirke ønske om mundkurvenes indførelse igen.

(Politivennen nr. 77, Løverdagen den 21de Juni 1817, s. 1304-1305)

"På hjørnet af Østergade og Pilestræde kom en puddelhund i fuld fart og satte ind på en rød ditto. De baksede længe indtil den sorte puddelhunds bagdel avancerede ned gennem vinduet hos gørtleren som bor der i kælderen, hvorved såvel adskillige ruder som sprossen gik itu" (Det kunne være dette hjørne af Pilestræde og Østergade. (Eget foto).