14 august 2015

Bøn til Vedkommende fra en Bommand paa Landeveien.

(Indsendt.)

Torsdag den 13. maj passerede en bekendt brygger- og brændevinsbrænder, boende i en af Sjællands nærmestliggende købstæder på en fin, grønmalet fjællevogn, hvorpå var 2 gule nye læderstole, gennem sidste bom ved København, hvor han af bommanden blev afkrævet 4 skilling i bompenge. Længe trættedes denne herre inden han kunne bekvemme sig til at betale de fire skilling og truede til slut med politi mv. 


Nævnte herre foregav og påstod at han var en bondegårdsejer fra landet og jordbruger, samt at den omtalte vogn var hans arbejdsvogn. Hvorfor han altså ikke behøvede at betale mere end 2 skilling i bompenge.


"Nævnte herre foregav og påstod at han var en bondegårdsejer fra landet og jordbruger samt at den omtalte vogn var hans arbejdsvogn" (Måske en fjællevogn og måske af nyere dato. Amagermuseet, Store Magleby. Eget foto).

Hvor lang vej og i hvor mange år denne herre har drevet dette 2 skilling synderi med bombetjenten tør indsenderen heraf ikke tillade sig at bestemme. Men så meget er vist at det var ham ganske påfaldende at han ved denne bom skulle betale 4 skilling i bompenge for sin pæne fjællevogn.


Det var derfor ønskeligt om øvrigheden i enhver købstad i Danmark sørgede for at alle fjællevogne var mærkede med de for hovedstadens arbejdsvogne (enten de er malede eller ej) befalede bogstaver og numre som ses på siderne. Nemlig Br. Br. for brændevinsbrænder, Sl. L. for slagterlauget og så videre. Hvis der nu på ovennævnte vogn stod Bry. Br. Br. etc. etc., så havde dette synderi og tilligemed al trætte været forebygget. Bomforpagterne samt opsynsbetjentene ved bommen ville være den høje og respektive øvrighed meget forbundet om det ville skænke dette her fremsatte deres opmærksomhed.


(Politivennen nr. 178, Løverdagen den 29de Maj 1819, s. 2867-2868)