14 august 2015

En Skarnagerkarls Skarnagtighed.

Lige så prisværdig den indretning er at fejedagene er forordnede til 2 gange ugentlig, så er det dog forbundet med den ubehagelighed når der er helligdag på en af disse eller i mellemrummet at rendestenen opfyldes. Især når der forekommer stærk blæst, med en utrolig mængde snavs og strå, som forhindrer vandets løb såvel i rendestenen som i de kister der går tværs over gaden. Og når nu vedkommende som er pligtige til at lade gaden feje, søger at afhjælpe dette ved at rense rendestenen, enten efter ordre af vedkommende betjente eller af egen drift, så pådrager de sig grovheder af visse renovationskarle. 

"Men de folk der brugtes til denne forretning måtte derfor udholde en utålelig skænden og andre grovheder som anstændighed forbyder at nævne af en såvidt vides svensk kørekarl der endelig tog noget deraf på vognen, men skuffede det øvrige uden videre tilbage i rendestenen" (Til venstre en kludekælling, til højre en skarnagerkarl. Lahdes kobbertryk, omkring 1810).

Dette var tilfældet dagen efter kristi himmelfartsdag i Store Kongensgade. Rendestenen på den østre side af gaden var opfyldt med urenlighed, hvilket beboerne havde ladet optage. Om det var af egen drift eller efter befaling af vedkommende opsigtsbetjente vides ikke. Men de folk der brugtes til denne forretning, måtte derfor udholde en utålelig skænden og andre grovheder som anstændighed forbyder at nævne, af en så vidt vides svensk kørekarl der endelig tog noget deraf på vognen, men uden videre skuffede det øvrige tilbage i rendestenen. Dette forårsagede sammen med den vedvarende stærke blæst at rendestenen blev stoppet til, således at vandet om lørdagen steg til en højde der lod befrygte at gaden og kældrene skulle oversvømmes, hvis ikke nogen havde udsat sig for en lignende katastrofe og vist den barmhjertighed at løfte tværkistens bræt for at give vandet frit løb. 

I grunden er det en dumhed at disse vogne ikke hver gang medtager hvad der findes, da de hver dag kører gennem gaden. For enten de tog det den ene eller den anden gang kommer vel ud på et for dem, da de dog skal borttage det. Man håber derfor at denne velmente underretning ikke vil være vedkommende ukærkommen, da de deraf ville se at nogle af disse karle både handler imod den dem givne instruks, og tillige er uhøflige og højst grovemod dem der udfører de forretninger deres husbønder har pålagt dem.

(Politivennen nr. 178, Løverdagen den 29de Maj 1819, s. 2868-2870)