13 august 2015

I Anledning af Henrettelsen Torsdagen deen 13de i denne Maaned

Ved at begive mig fra den sørgelige scene ved Anna Nielsens henrettelse til mit hjem blev jeg ved indgangen fra retterpladsen opmærksom på en velklædt mand der som en skytsengel stod en lang tid og advarede de mange forbigående for fald i et 3 alen dybt og ½ alen bredt hul, som var midt i indgangen til Fælleden.

Indførsel fra Københavns Civile Arresthus: "1819, 13 Mai. Delinquintinden Ane Nielsdatter for begaaet mord paa 5 af sine egne Börn henrettet med Øxe og hendes Hoved sat paa Stage. Emborg". (Fundet på hjemmeside).

Utvivlsomt ville mange mennesker være kommet til skade
ved at træde eller falde i ovennævnte hul. Dersom denne af menneskekærlighed besjælede mand ikke havde været tilstede. Som påskønner af hans veldædige handling aflægger jeg herved min oprigtige og inderlige taksigelse.

Indsenderen vover derfor i denne anledning at ytre sin ringe formening om at sådanne huller i forvejen burde være efterset og fyldt op. For at ikke de mange der ved en sådan lejlighed er tilstede skulle være underkastet lemlæstelse?


(Politivennen nr. 177, Løverdagen den 22de Maj 1819, s. 2856)