17 august 2015

Ingen regel uden Undtagelse!

(Indsendt).

Indsenderen læste forleden i Skilderiet et forslag om at lukke alle skænkehuse uden undtagelse kl. 10 om aftenen. Skønt han nu ingenlunde nægter at dette er en rigtig forholdsregel mod den støj og det slagsmål der sent om aftenen så let kan finde sted i de lavere stænders drikkehuse, så tror han dog på den anden side at den ikke alene er unødvendig, og men endog højst urimelig, når den anvendes på beværtningssteder for de dannede stænder  Mange embeds- og forretningsmand har nemlig sædvanligvis ikke tid og under sommerheden heller ikke lyst til at læse de offentlige blade hos en konditor eller en restauratør før om aftenen mellem kl. 9 og 11. For sådanne gæster er det imidlertid så overflødigt, samt urimeligt indskrænkende at forstyrre en uskyldig og for ethvert tænkende menneske, deltagelig og gavnlig fornøjelse. 


Måske er forslagsstilleren i Skilderiet endda selv en stor klubgænger og har dog ikke betænkt at alle vores altid skænkerige og ofte kedsommelige vrøvl- og støj salige klubber også burde lukkes kl. 10, ifald hans forslag almindeligt og retfærdigt skulle udføres. Han vil måske indvende at klubberne har den nytte at den dannede mand der for lettere pris kan læse de offentlige blade. Men for ikke at tale om at de fleste klubgængere betaler deres lille læsning, megen snak og mange buk så dyrt såvel til fru Fortuna ved spillebordet som til hr. Bacchus på tønden, vil jeg blot gøre opmærksom på at vores almindelige i forhold til den nuværende pengeværdi urimeligt høje priser ikke er en regel uden undtagelse. 

Således har fx konditor [..ly] et kompani som nyligt er flyttet til Gammeltorv nr. 98 i en smuk rummelig og luftig stueetage, yderst billige priser fx 12 skilling for et glas limonade eller en kop chokolade osv. Ligeså forholdsmæssigt billigt er også priser for en ølhandel som drives af her Janett sammesteds, med danske, tyske og engelske ølsorter, hvilke som den mest læskende drik af mange især om sommeren foretrækkes for alle konditordrikke. Overalt kan man ikke nægte de fleste af vores beværtningshuse, at i den sene tid har i forhold langt billigere priser end de som sælger livets første fornødenheder fra første hånd. Dog, hvorfor tale mere om det som alle ved, nemlig "ingen regel uden undtagelse!"

(Politivennen nr. 182, Løverdagen den 26de Juni 1819, s. 2931-293)