29 august 2015

Litterair Notice

I anledning af Dagen No. 228

Under rubrik København den 24. september er anført den mærkværdighed at af et skrift (blad) under titel "Om omløb og tumult etc." af overkrigskommissær Øst er i de to første dage udgivet henimod 300 eksemplarer. Anmelderen må tilstå at uagtet han meget nøje har lagt mærke til afsætningen af litterære skrifter i de senere år, så har han altid hørt både forlæggere og forfattere beklage at ingen nu om dage køber trykte sager. For bøger vil man ikke tale om. Og finder desårsag intet tilfælde han kan sammenligne med dette, siden salig Reiser udgav sin fürchterlige ildebrandshistorie, hvoraf hele første oplag var udsolgt på tre dage og forfatteren desuden måtte nægte køberne at få mere end et eksemplar.


(Politivennen nr. 197, Løverdagen den 9de Oktober 1819, s. 3164)

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar