02 august 2015

Ønske angaaende Rygter

I henved 14 dage er det blevet fortalt at en tyve- eller røverbande som på en gård på Sjælland skal have forøvet flere mord, er blevet opdaget af en hund. Scenen skal være foregået snart i Osted, snart i Blovstrød, snart på ligeså mange forskellige steder som fortællingen har haft munde at passere igennem. Men endnu har man ingen autentisk efterretning om fortællingen er sand eller blot opdigtet. 

Undertegnede der nogle dage om ugen opholder sig i Blovstrød, blev ved sin ankomst her i staden i forrige uge af næsten alle sine bekendte modtaget med en slags forundring, da de havde hørt at han var blandt de dræbtes tal, ligesom hans familie ikke så lidt blev foruroliget over de mange kondolencer som i nogle dage bevidnede dem. 

At opfinde de ubegrundede rygter er skammeligt. Og de der udbreder disse, ved ikke hvor meget ondt de selv mod deres vilje kan forvolde andre. Det ville derfor være godt at når sådan udåd skulle indtræffe, så blev den bekendtgjort offentlig og autentisk med alle omstændigheder i henseende til tid og sted. Man ville da komme i den gode vane at anse ethvert andet rygte som på denne måde ikke blev bekræftet, for løs snak og ikke lægge videre mærke til det.

(Politivennen nr. 161, Løverdagen den 30de Januari 1819, s. 2604-2605)