19 august 2015

Om Gadeviser

I afgåede politidirektør Haagens tid udkom et forbud mod gadevisers udråben på gaderne. Anmelderen tror ikke at dette forbud er tilbagekaldt. Og dog hører man ofte råb med viser på gaderne. Dette sker fornemmelig når en delinkvent skal henrettes, og når en eller anden sørgelig begivenhed indtræffer. Sådanne uheld er ret velkomne for vedkommende, som derved finder lejlighed til fortjeneste ved at sammensmøre en såkaldt vise hvoraf intet dur undtagen titlen. For det meste er det noget usselt tøj uden mening som i stedet for at formane og advare nedbryder moralen og ødelægger smagen hos dem der læser sådanne produkter. 

En sørgelig begivenhed med en pige som i disse dage skal have tabt et barn af en vogn, har givet stof til en vise som anmelderen i dag, torsdag den 8. juli hørte læses, synges og udråbes af 3 kællinger på Østergade. Man kan let tænke sig hvor ubehageligt det må være for den pågældende eller dennes familie således at høre sig udråbt over hele byen, og hvor meget sorg over det lidte tab derved forøges. Man kunne derfor ønske at selv hvis trykkerne blev tilladt at producere sådanne usselheder, at det da i det mindste alvorligt blev forbudt kællingerne at udråbe dem til salg.

(Politivennen nr. 184, Løverdagen den 10de Juni 1819, s. 2962-2963)