16 august 2015

Raad imod de saakaldte onde Saar i Hovedet

Det er bekendt at to kvinder her i København har fået tilladelse til at kurere skurv i hovedet. Denne sygdom kan da vel ikke anses for ubetydelig, og da disse kvinder ikke udstrækker deres praksis uden for København, vil et middel mod dette onde vel ikke være patienter udenfor hovedstaden uvelkomment. Af den grund meddeles det i Politivennen: Vor almindelige skrubtudser er for en 40 år siden blevet kendt som et sikkert lægemiddel mod skurv i hovedet. Hertugen af Toscana gav opfinderen 500 rigsdaler for opdagelsen og bekendtgjorde det. Man tager to tudser, sætter dem i en ny glaseret lerpotte, som er lunken og tæt tilklinet med ler, i en hed ovn, indtil de er brændt til pulver. Det skurvede hoved indsmøres i svinefedt, og bestrøs med tudsepulveret indtil såret er skjult, man dækker hovedet med en svineblære og binder et linned klæde ovenover. Efter 24 timers forløb går sårene af uden smerte. Man bliver ved som første gang i nogle dage, indtil det er ganske lægt, og vogter hovedet for luften, ved at tildække det med blæren og klædet. (Se sandflugtskommissær og boghandler A. F. Justs naturhistorie om dyrene, s. 307. Trykt i Viborg 1802).

(Politivennen nr. 179, Løverdagen den 5de Juni 1819, s. 2887-2888)

Redacteurens Anmærkning

I dag bruger vi kun vendingen skurvede hoveder i overført betydning. Men på Politivennens tid var det et meget udbredt fænomen, altså udslæt af fnat, utøj, skab o. lign. Det omtalte middel var kun et ud af mange som anvendtes på Politivennens tid.