05 august 2015

Snak og Tobak

På et par butiksdøre i Adelgade nr. 208 er blandt andre sager som findes til salg, påmalet nogle tobakskarduser med påskrift: Beskop tobak. Dette må vej være en malerfejl, for man bliver vel ofte beskubbet med tobak, men aldrig angives dette på kardusen. Tværtimod sælges disse under titel af bedst Virginia, petum optimum osv. Også har det sig så som så med vægten, da en såkaldt fjerdedelskardus som oftest kun vejer 6 lod.

(Politivennen nr. 164, Løverdagen den 21de Februari 1819, s. 2650-2651)


Redacteurens Anmærkning

Man må tilstå skribenten at udtrykket beskop er forvirrende. Hvorvidt meningen er som skribenten sarkastisk bemærket at beskubbe (dvs bedrage) er dog nok tvivlsomt. Han mere end antyder at man bedrager med betegnelserne Virgina mv.