05 august 2015

Varsko i Tide

Der har ofte i Politivennen været ført klager over skrøbelige gavle, gesimser og tagrender. En del er dels ved vores virksomme politis mellemkomst, dels også ved retsindige ejeres vakte opmærksomhed blevet istandsat eller taget bort. Hvor ubetydelige de end kan synes, er sådanne varsler ikke overflødige, og det vil anmelderen give et bevis på. I tirsdags hen ad aften gik anmelderen sammen med sin kone og pige med et barn over Amaliepladsen forbi hans kongelige højhed prins Christians palæ. Et øjeblik efter at de havde passeret samme, hørte de et voldsomt og gentagende skrig. Anmelderen gik tilbage for at vide hvad der var på færde, og så da at nogle mennesker kom bærende med et ungt menneske der var kvæstet af nogle nedfaldende sokkelsten fra palæbygningen. 

"I tirsdags hen ad aften gik anmelderen sammen med sin kone og pige med et barn over Amaliepladsen forbi hans kongelige højhed prins Christians palæ. Et øjeblik efter at de havde passeret samme, hørte de et voldsomt og gentagende skrig". Forrest Frederik VIIIs Palæ, i baggrunden Christian VIII's palæ, formentlig identisk med artiklens Prins Christians Palæ. I baggrunden Frederikskirken (Marmorkirken) der på Politivennens tid var en byggeplads. (Eget foto).

Anmelderen som indser at hvis dette uheld var indtruffet et øjeblik før, ville han eller hans familie have lidt samme skæbne som det ulykkelige unge menneske, kan derfor ikke undlade at gøre de herrer husejere opmærksomme på at det er deres pligt at efterse deres ejendomme således at ingen forbigående kan komme til skade ved at passere samme. Kunne dette tilfælde indtræffe ved en bygning hvor man ved at der er den nøjagtigste opsyn overalt, hvad kan man da ikke vente sig af de rønner som man hele tiden ser afpudses og opslikkes. Måske kunne man sige om dem at de er kalkede grave osv.

(Politivennen nr. 164, Løverdagen den 21de Februari 1819, s. 2645-2647)

Redacteurens Anmærkning

Amalienborgs palæer hedder som bekendt Cristian VII's Palæ (Moltkes Palæ) i sydvest, Christian VIII's Palæ (Levetzaus Palæ) i nordvest, Amalienborgmuseet (Frederik VIII's Palæ eller Brockdorffs Palæ) i nordøst og Christian IX's Palæ (Schacks Palæ) mod sydøst. Altså ikke noget prins Christians Palæ. Men det er ret sikkert tale om det nuværende Christian VIII's Palæ (opført 1750-60). Palæet tilhørte Levetzau-familien indtil 1794, hvor arveprins Frederik købte palæet (1794-1805). Levetzaus og hans hustru Sophie Rantzaus våben findes stadig ved siden af Rigsvåbenet. Arveprinsens søn prins Christian Frederik overtog så palæet og blev senere Christian 8.