01 august 2015

Tanker i Roeskilde Domkirke

(Indsendt)

Hvad kan vel være årsag til at man som oftest ser så få tilhørere i Roskilde Domkirke, da et så ærværdigt tempel, gode religionslærere, duelige kirkebetjente og alt forener sig her til højtidelig gudsdyrkelse? Den bestandige handel og værtshushold under gudstjenesten er vel formentlig årsag til udeblivelse. Men det kunne jo forebygges ved politiets årvågenhed. Dernæst er den overordentlige trækvind som dog nok mest føles meget besværlig af kirkens lærere. Årsagen til denne trækvind er fornemmelig det gamle plankeværk på søndre side, nu 48 år gammelt. Når dette blev nedtaget og solgt, kunne en god mur og en tæt dør forebygge megen kulde. Især når stærke rullefjedre på mellemdørene ved kirken dækkede indgangen. At byens indbyggere ikke er få, erfarede man jubelfestens dage forrige år.


(Politivennen nr. 159, Løverdagen den 16de Januari 1819, s. 2572)


"At byens indbyggere ikke er få, erfarede man jubelfestens dage forrige år". Disse indbyggere i Roskilde boede formentlig i huse som det lille røde, Hersegade 14 fra 1780. De øvrige huse er opført senere. De to til højre for det røde hus hhv 1896 (nr. 12)  og 1898 (nr. 10). Til venstre for hhv. 1900 (16) og 1848 (18).