01 september 2015

Bompenge efter forskiællig Cours

Selv om man en gang imellem klager over at bompengene ved Københavns bomme er lige lovlig høje som fx at der gives 27 skilling for en karet, hvilket er over det halve af den betaling gives i leje af en vogn uden for porten, så har man dog der det gode at bompengene er fastsat og offentligt kundgjorte. Men anderledes forholder det sig med bommene på landevejene, hvor man tillader sig en ganske vilkårlig behandling af den rejsende, idet den mand, kone eller dreng som er ansat til at modtage bompengene, så at sige tager disse på slump eller efter eget forgodtbefindende. Den rejsende er nødsaget til at betale hvad der kræves af ham hvis han ikke vil indlade sig i unyttig ordstrid. Undertiden høre grovheder og forsinke sin rejse. 

Et lille selskab som den 2. januar gjorde en slædefart til Fredensborg og tilbage, måtte ved de forskellige bomme som de passerede betale som følger:

Vibens Bom, på udrejsen 11 skilling, på hjemrejsen 10 skilling.
Vangede Bom, på udrejsen 9 skilling, på hjemrejsen 6 skilling *)
Rojels Bom, på udrejsen 13 skilling, på hjemrejsen 11 skilling
Hirschholms Bom, på udrejsen 9 skilling på hjemrejsen 3 skilling.
Lønholts Bom, på udrejsen 7 skilling, på hjemrejsen 9 skilling.


Enhver vil indse at en så vilkårlig og uregelmæssig betaling af bompenge hverken kan forskaffe det offentlige, bomforpagteren eller de rejsende nogen fordel. Men at samme ofte må give anledning til kævl og ordstrid, ja måske udarte til håndgribeligheder. Det ville derfor være at ønske at de der er ansat til at hæve bompengene af de rejsende, måtte være forsynede med et trykt plakat hvoraf enhver tydeligt kunne se hvad han efter sit køretøjs beskaffenhed måtte betale og at det pålagdes vedkommende at fremvise samme til enhver der ville se den.

*) Der blev kun forlangt og betalt 6 skilling. Men da slæden holdt nogle øjeblikke mens en af selskabet steg af for at forrette et nødvendigt ærinde, kom bomkonen tilbage og forlangte 4½ rbskilling til da hun nu først var blevet opmærksom på at der var 4 heste foran slæden.


(Politivennen nr. 210. Løverdagen den 8de Januar 1820, s. 3353-3355)

"Ved bommene på landevejene tillader man sig en ganske vilkårlig behandling af den rejsende, idet den mand, kone eller dreng som er ansat til at modtage bompengene, så at sige tager disse på slump eller efter eget forgodtbefindende. Ved Lønholts Bom, på udrejsen 7 skilling, på hjemrejsen 9 skilling" (Fredensborg Kongevej, udsigt mod Hesselrød og længst væk Lønholt. Eget foto).

Bekiendtgørelser

1) Efter en til og fra Fredensborg rejsendes beretning betales nu efter fast takst lige meget i bompenge ved mellemværende bomme, nemlig 6 rbskilling af en kane med 2 heste. Efter samme beretning skal en trykt takst være oppebørselsbetjentene meddelt.

(Politivennen nr. 211. Løverdagen den 15de Januar 1820, s. 3383)

Redacteurens Anmærkning

Mon ikke de har rejst ad Fredensborg Kongevej? Denne var anlagt 1774-75 mellem Hørsholm og Fredensborg som den sidste af kongevejene. I modsætning til de øvrige kongeveje var den åben allerede fra sin indvielse for offentlig transport, mod at man betalte bompenge, som altså her blev introduceret i Danmark for første gang. 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar