29 oktober 2015

Anmodning til Boghandler J. M. Stadthagen om Opfyldelse af et ofte gjentaget Løvte.

Hr. J. M. Stadthagen i Vimmelskaftet nr. 139 har nu i et halvt år eller længere, næsten hver uge i Adresseavisen holdt en lang tale til sine læsere (ved hvilke ifølge betingelserne til fortegnelsen over hans lejebibliotek "forstås læsere af begge køn") og i nævnte ugentlige tale blandt andet lovet at et nyt tillæg til fortegnelsen "om føje tid" skulle udkomme. Da nu indsenderen heraf såvel som mange andre af hr Stadthagens læsere, hidtil forgæves har ventet at den ved ordene "om føje tid" betegnede tidspunkt skulle indtræffe, og meget længes efter at se løftet opfyldt, så anmodes han herved ikke længere at udsætte berigtigelsen heraf samt at lade forøgelsen blive at lidt bedre beskaffenhed end de i hans ideligt gentagne bekendtgørelser omtalte betydelige tillæg der som bekendt kun bestod af ældre bøger og var udtog af foregående kataloger.

(Politivennen nr. 311. Løverdagen den 15de December 1821, s. 5003-5004).