14 oktober 2015

Billig Begiæring til Bagerlauget i Kiøbenhavn.

Det vil ikke kunne nægtes at bagerne i lang tid har høstet sådanne fordele af deres erhverv som ingen anden klasse af borgere har været i besiddelse af. Kornpriserne som i år ikke i mands minde har været lavere, har desuagtet ikke forvoldt nogen mærkbar størrelse i brødet. Taksten på rugbrød som mange der vel forstår at vurdere hvad brød kan forbages af en tønde rug, altid har påstået at have været for høj, er nu igen steget i samme øjeblik rugen er gået noget i vejret *). Men bortset fra alt dette som i vore dage ikke er så let at rette, har man dog vist nok rimelig krav på at det brød man således må betale dyrt er godt behandlet og gennembagt til gavns. Men desværre! Dette kan man ikke sige, især om surbrødet som det er en sjældenhed at træffe gennembagt. Man tror dog borgerpligt at dette vil ske i fremtiden, og anmoder borgmestrene at påse denne sag.

*) Dersom det var landmanden der vandt ved denne stigning, så var derpå intet at sige. Men desværre! Fordelen af bondens sved og arbejde falder i ganske andre hænder.

(Politivennen nr. 293. Løverdagen den 11. Augusti 1821, s. 4705-4706.


(Nr. 292, 18. august 1821 mangler i Københavns Bibliotekers samling)