13 oktober 2015

En Advarsel.

Søndag den 15. i denne måned om aftenen kl. 10 kom jeg fra en lille lystrejse med 3 døtre og 2 fremmede fruentimmer der var på besøg hos mig. Og da vores vej just faldt forbi Charlottenlund, ville jeg opholde mig her et kvarters tid for at lade de fremmede bese dette københavnske forlystelsessted. Næppe havde fruentimmerne forladt vognen og var avanceret et kort stykke vej op i skoven, mens jeg sørgede for at få mit køretøj placeret, før 5 velklædte mandspersoner nærmede sig dem og tiltalte dem i en alt for fortrolig tone, samt udviste en opførsel mod dem man mildest talt må kalde uanstændig. Uagtet jeg kom til, vedblev de at blande sig i samtalen som førtes på fransk fordi de fremmede ikke forstod dansk. Og da jeg vendte mig mod en af dem for at lægge mærke til hans ansigtstræk, blæste han røgen af den cigar han havde i munden, lige i øjnene. 

"Da vores vej just faldt forbi Charlottenlund, ville jeg opholde mig her et kvarters tid for at lade de fremmede bese dette københavnske forlystelsessted". (Posemandens hus ved indgangen til Dyrehaven. Bemærk at fotoet kun er for at antyde stemningen. Jeg ved slet ikke om huset stod der på Politivennens tid. Eget foto).

For ikke at prostituere mig og mit følge ved at tage mig til rette på et offentligt sted tålte jeg deres i sandhed højst kritisable behandling og fortsatte min vej således at den faldt forbi et telt der var stærkt oplyst. Ved skinnet herfra opdagede jeg 5 ansigter dels med, dels uden knebelsbarter hvoraf de 4 var mig bekendte, ja den ene tilhørte endog en person som jeg har hørt flere gange skal have udmærket sig ved lignende fremfærd. Men da min hensigt ikke er at skade nævnte personer ved at klage over dem, så vil jeg blot herved give dem den advarsel at hvis de ikke helt kan lade sådanne spilopper fare, at de så vil anbringe sådanne hos damer af den slags der ved usømmelig opførsel kunne synes at indbyde dertil, men lade anstændige fruentimmer og fredelige folk gå i fred.

(Politivennen nr. 291. Løverdagen den 28de Julii 1821, s. 4683-4685