09 oktober 2015

En Smører i Malerprofessionen

Ved synet af en gravhøj der skjuler det forgængelige af en nedlagt vandrer, opstår en vis højtidelig alvor som øges endnu mere når der findes et monument eller noget andet der med en passende indskrift kort minder den forbigående om hvem der hviler her. Derimod opstår den modsatte sindsstemning når man ser en stang med et bræt på, i et og alt en galge, med en latterlig påsmørelse af radbrækket dansk der ikke engang viser sund menneskeforstand.

Et sådant spektakel af mindesmærke er opstillet til latter og spot for de forbigående. Ja opstillet på Københavns Assistenskirkegård. Et sted hvor man mindst kunne vente det, da der jo som bekendt har været den herligste orden og påpasselighed i verden forgangne sommer.

Det varede da syv lange og syv brede, og så kommer da endelig den omtalte galges indskrift:

Her under viler. sövet af iohan
godtlerd *) gredals Enk 85 aar
gamel 42 aar somenke og efter
levende trente Börn död den 27
November 1817

Kommers er det rigtignok når man første gang får øje på de tre efterlevende børn som dog er begravede, skønt efterlevende, men, farvel bræt!

Jeg tillader mig at fremsætte et ønske imod sådant "søv etc." hvis det må vinde høje vedkommendes bifald. Ethvert skilt, gravskrift osv. skulle nemlig først gennemses af en kyndig mand. (Dog ønskes ikke at Kommissionskontoret nr. 3 just skal oprettes til det, men blot at en der har et embede i noget lignende fag fik ovennævnte bestilling mod et rimeligt vederlag for sin ringe ulejlighed). I øvrigt findes den nævnte gravskrift på den del af Assistenskirkegården der før kaldtes frijordskirkegård på midten af den mellemste sti der fører til leddet ved Jagtvej og står på venstre hånd meget tæt på stien.

*) formentlig Gothard

(Politivennen nr. 288. Løverdagen den 7de Julii 1821, s. 4627-4629).

"Den nævnte gravskrift på den del af Assistenskirkegården der før kaldtes frijordskirkegård på midten af den mellemste sti der fører til leddet ved Jagtvej og står på venstre hånd meget tæt på stien". (Frijordskirkegården for de fattige var indrettet uden for den daværende kirkegårdsmur til højre for disse huse og er for længst gået til. Eget foto 2015).

Redacteurens Anmærkning

På Politivennens tid bestod Assistenskirkegården af afdelingerne A-G, altså den halvdel der lå langs nuværende Nørrebrogade. Besøgende på kirkegården vil i dag bemærke at der går en mur tværs gennem kirkegården mellem disse afdelinger og afdelingerne H-Ø. Uden for denne mur var der i en periode oprettet en kirkegård til de fattige på "frijorden", som først senere blev inddraget i den nuværende kirkegård (og som i fremtiden vil udgøre lokalkirkegården).