09 oktober 2015

Spørgsmaal om Hachnosas Kalo eller det jødiske Brudeselskab

Under dette navn har et selskab blandt de mosaiske trosbekendere eksisteret i en årrække af 80 år. Næsten hele menigheden bidrog til det, og dets bestemmelse var årligt at udstyre et fattigt pigebarn med en gave af 200 rigsbankdaler sølv. Desuden ejede selskabet en del husgeråd og køkkentøj af tin, kobber osv. som udlejedes til bryllupper og andre gæstebud. Hvert år holdtes en generalforsamling og nye bestyrere blev valgt. Men siden den afdøde hr. Bendixen og den endnu levende hr. grosserer Nathanson for 12 år siden blev valgt til bestyrere har man hverken hørt til at noget udstyr er blevet givet ud eller set noget regnskab fra selskabet. Ligesom der heller ikke har fundet nogen generalforsamling sted. Da man altså ikke ved om selskabet endnu eksisterer eller hvem der er i besiddelse af dets ikke ubetydelige inventar, så beder en del af den mosaiske trosbekendere at vedkommende ville give offentlig oplysning:


  1. Om selskabet er ophævet og da af hvad årsag?
  2. Hvis det endnu er til, hvorfor er intet udstyr udredet i så mange år?
  3. Hvornår er det seneste regnskab aflagt?
  4. Hvornår kan man forvente en generalforsamling afholdt.

Man håber at få tilfredsstillende svar på ovenstående spørgsmål da sagen dog ikke er uvigtig. Selskabet har i fordums dage stiftet megen nytte. Og man er af den overbevisning at enhver nyttig indretning af vores forfædre bør tillempes tiderne, men ikke ringeagtes eller aldeles afskaffes uden at der sættes noget bevisligt nyttigere i dens sted.

(Politivennen nr. 288. Løverdagen den 7de Julii 1821, s. 4632-4634).