06 oktober 2015

En velmeent Begjering til Oldermanden for Vognmandslauget

Da det er meget ubehageligt at få en uventet irettesættelse, især i en bydende tone, så ville det være meget passende om den nuværende oldermand for vognmandslavet lod bekendtgøre fx i Adresseavisen at det ikke var tilladt nogen uden for vognmandslavet at ryge tobak i den indre stue som vender ud til pladsen i det såkaldte Vangehus på vejen til Charlottenlund. Det hænder ofte at flere anstændige borgerfolk på deres tur til skoven tager ind på dette sted for at nyde forfriskninger, som man får af den derværende venskabelige vært for god og for billig betaling. 

Indsenderen heraf har i forrige sommer ofte været i ovennævnte stue uden nogens tiltale. Det var ham derfor så meget mere påfaldende at han anden påskedag da han i følge med nogle andre anstændige borgere gik ind i den indre stue, og efter at have nydt de forlangte forfriskninger ville tænde sig en pibe tobak, øjeblikkelig blev temmelig hårdt tiltalt af oldermanden med de ord: "Her må ikke ryges tobak fordi damerne ikke kan tåle tobaksrøg". Da man indvendte at det samme just nu fandt sted af en af de tilstedeværende, svaredes i samme tone som før: "at det var en anden sag med vognmændene. De havde lov til at ryge tobak her så meget de ville". 

"Efter at have nydt de forlangte forfriskninger ville tænde sig en pibe tobak, blev vi øjeblikkelig temmelig hårdt tiltalt af oldermanden med de ord: "Her må ikke ryges tobak fordi damerne ikke kan tåle tobaksrøg".(Rygende spækhøker. Lahdes kobbertryk).

Indsenderen vil ikke undre sig over hvem de 2 tilstedeværende damer i lange blå kåber hvoraf formodentlig den ene hørte til lavet, skulle kunne generes når en fremmed tændte sin pibe, da de længe havde udholdt røgen af en anden tilstedeværende persons pibe. Men han vil blot ytre den formodning at hvis oldermanden herved har gjort sin pligt, så ville det hele respektive lavs interessenter da vist billige den ytrede begæring, nemlig at publikum enten i et offentligt blad eller ved en på stedet opslået plakat måtte underrettes om den skik som lavet har vedtaget for at sådanne ubehageligheder på dette sted så meget som muligt kunne forebygges.

(Politivennen nr. 279. Løverdagen den 5te Maj 1821, s. 4490-4492).

Redacteurens Anmærkning

Gentofte Sogns Understøttelses Samfunds hjemmeside er beskrevet en tur fra Københavns til Dyrehaven hvor Vangehuset ligger mellem Svanemøllen og Tuborg'erne:
Vi havde passeret Fælleden, var kommet forbi Ny Kalkbrænderi og Lille Vibens hus, Christians-minde, Kildevælde, Svane Møllen, Vangehuset, Tuborg'erne, Gammel Vartou og nået "Slukefter". Denne Kro var i fordums dage bekendt - for ikke at sige berømt - for sit "Krus gammelt Øl med en Pind i", en drik, der i vore bajerske tider er en Anachronisme.
Hjemmesiden Dengang har en beskrivelse af Vangehuset her:
Det tidligere vangehus lå på Lille Vibenhus indtil 1908. Her var traktørsted i mange år. Huset blev opført allerede i 1685. Et vangehus var det sted, hvor vangemanden (opsynsmand) havde til huse. Huset blev også kaldt ”Huset på hjørnet af vangen”. Traktørfamilien Meyer ejede i mange år stedet. Her lå også Østerbros første politivagt.