23 oktober 2015

Et Ønske ved Gudstjenesten i Kirkerne

Jeg er blandt dem som besøger temmelig ordentlig kirken uden hensyn på modeprædikanterne når ikke ualmindelige hindringer indtræffer. For jeg opbygges endog af en simpel prædiken og kommer ikke i herrens hus for at scoptifiere samme, men for at bede og tilbede, og stræber derfor at komme før præsten er på prædikestolen og løber ikke ud af kirken i det øjeblik han har sagt amen, men synger gerne salmer både før og efter. Dog kan jeg ikke træffe tiden så nøje, at jeg just kommer i det en salme begynder at intoneres. Er derfor et eller flere vers afsunget, er det yderst vanskeligt at finde hvor langt menigheden er kommet med sangen på grund af orglets lyd og den forvirrede istemmen af mange ikke musikalske medsyngende. Indstilles derfor om det ikke må anses nyttigt at der blev indført en kort pause mellem hvert vers hvoraf i det mindste bemærkedes at et nyt vers blev begyndt og man hørte og skønnede lettere begyndelsesordene. Nu går alting i et i de fleste kirker.

(Politivennen nr. 303. Løverdagen den 20de October 1821, s. 4873-4874).

"Er derfor et eller flere vers afsunget er det yderst vanskeligt at finde hvorvidt menigheden er kommet med sangen på grund af orglets lyd og den forvirrede istemmen af mange ikke musikalske medsyngende." (Orglet i Frelserkirken på Christianshavn. Der har nok skulle bruges en del sangstemme til at konkurrere med det. Eget foto).