28 oktober 2015

Fortougsuskik.

Man skulle tro at fortovene var bestemt til at yde gående en bekvemmelighed, og ikke til at benyttes af lastdragere, undtagen i det tilfælde at disse for et øjeblik vil vige for en vogn. Ikke desto mindre møder man hele tiden på fortovene mennesker som bærer byrder. Flæskedragere, slagtere og andre sådanne folk løber hvert øjeblik velklædte mennesker på ærmet, tilsmudser deres klæder og hindrer dem fri passage. Håndværksdrenge med deres respektive professioners frembringelser forøger antallet, såvel som tjenestepiger med deres torvekurve fulde af kød og fødevarer. Det ville være meget behageligt og gavnligt om der af politiet blev fastsat en regel i denne henseende til fodgængernes bedste, ligesom i sin tid er sket med fortovsretten. Det ville vel til den ende være bedst at enhver fodgænger var berettiget at bortvise de byrdebærende fra fotovene.

(Politivennen nr. 310. Løverdagen den 8de December 1821, s. 4977-4979).

"Man møder hele tiden på fortovene mennesker som bærer byrder. Flæskedragere, slagtere og andre sådanne folk løber hvert øjeblik velklædte mennesker på ærmet, tilsmudser deres klæder og hindrer den fri passage." (Slagtersvend. Lahdes kobbertryk).