25 oktober 2015

Fruentimmer-Snapperen.

At fluesnapperen i de lande hvor den opholder sig, er til stor nytte ved vi fra naturhistorien. Men at en fruentimmersnapper i København er et lige så farligt som skadeligt kreatur, vil følgende tildragelse oplyse:

I en tid af 14 dage har en sådan skabning som ovennævnt hver aften i skumringen mellem 6 og 8 før vægteren kom på sin post humpet omkring frem og tilbage fra Klædeboderne og hen i Skovbogade, og på dette strøg trykket sig i de lønligste kroge for derfra at snappe efter ethvert forbigående fruentimmer. Ja mere, denne snaphane er endog så springsk af sig at han stundom vover at humpe op i folks døre for der at lege, får jeg sige: Ki-kisse-jav med en eller anden pige der skal ind i huset og købe noget. Hvor megen angst og skræk dette uventede snaphaneri disse aftener har forvoldt en del anstændige fruentimmer som denne vagtel i mørke har oversamlet i forstuerne har indsenderen selv hørt. Ligesom han også har været øjenvidne til de indtil usselhed kælne og smægtende omfavnelser en og anden letfærdig og villig pige har tilladt denne flagermus.

 "En sådan skabning har hver aften i skumringen mellem 6 og 8 før vægteren kom på sin post humpet omkring frem og tilbage fra Klædeboderne og hen i Skovbogade, og på dette strøg trykket sig i de lønligste kroge for derfra at snappe efter ethvert forbigående fruentimmer." 

Da denne tusmørkebroder ved sin dumpejagt tillige udviser at han langt fra ikke er kræsen siden han endog piller ved gamle udlevede fruentimmer så for om muligt at skåne disse såvel som ethvert andet anstænsigt pigebarn for sådanne kaskader, vil indsenderen herved råde ham til jo før jo bærere at forlægge sin dumpe- klumpe - og humpejagt hen på sådanne enemærker hvor han uden at det enten gør så stor opsigt eller forårsager så mange ubehageligheder måske bedre kan jage og snappe efter den slags vildt hvortil han nærer en så stærk appetit. Af medynk over denne vildfarne tusmørkebroder har indsenderen heraf ikke ville navngive ham, men skulle han mod formodning efter denne advarsel endnu blive ved længere at drive sit aftenuvæsen på dette strøg, da forsikres ham herved at hans navn ligeså lidt vil blive fortiet som han selv skal kunne undgå øjeblikkelig at blive snappet og klappet efter fortjeneste

(Politivennen nr. 305. Løverdagen den 3die November 1821, s. 4907-4909).