06 oktober 2015

Ulfeldsplads

Denne plads er vel ikke smuk i sig selv. Men den vansires endnu mere af de mange butikker der er opstillet på den. De slagterbutikker der står mellem Løvstræde og Gråbrødrestræde står dog i temmelig orden og i lige linje, og man kan ikke have noget at indvende imod disse, udover at de ofte er sølet til med blod når folkene forlader dem. Men de øvrige butikker på den anden side af pladsen står i en sådan uorden som om de var henkastet der i flæng. Den største del af disse tilhører marskandisere eller pjaltehandlere og fylder næsten hele torvet med det. Her finder man senge- og gangklæder, bøger, borde, stole, spejle, støvler, sko og køkkentøj mellem hinanden. Alt ligger i et kaos ligesom redningsgods efter en ildebrand og frembyder et ubehageligt skue såvel for dem der bor på torvet som for fremmede der passerer det.

"Butikkerne står i en sådan uorden som om de var henkastede der i flæng. Den største del af disse tilhører marskandisere eller pjaltehandlere og fylder næsten hele torvet med det. Her finder man senge- og gangklæder, bøger, borde, stole, spejle, støvler, sko og køkkentøj mellem hinanden." (Gråbrødretorv set fra "marskandiserenden" med Løvstræde bagest til venstre. Eget foto).

Det kan være nødvendigt og rigtigt at slagtere har butik på torve og offentlige pladser. Men anmelderen mener at ingen andre handlende burde tillades at have stade der og allermindst marskandisere. Udbreder denne klasse af handlende sig alt for meget i en stad, så er det et stort tab for mange håndværkere som derved ville komme til at mangle arbejde, eftersom marskandiserne kan gå ind i så mange næringsveje. Det er en notorisk sandhed at der gives marskandisere som har folk af flere professioner i deres sold, såsom smede, snedkere, malere osv. der ofte for en meget ringe betaling må arbejde for dem. Og på denne måde bliver de i stand til at sælge fuskerarbejde for en ringe pris til tab for den redelige håndværker der holder svende og drenge og ikke kan afsætte deres arbejde. Men tillades det dem at have butikker på offentlige pladser, synes det dog at de burde lade dem nøjes med at hænge deres gods i butikkerne og ikke stable samme op på torvet.

(Politivennen nr. 278. Løverdagen den 28de April 1821, s. 4484-4486).

Redacteurens Anmærkning

Pladsen får også anmærkninger, bl.a. om skamstøtten i artiklen "Om Ulfelds Plads." Politivennen nr. 987, lørdag den 29. november 1834, s. 823-828