19 oktober 2015

Varsko i Gothersgaden.

Da anmelderen torsdag den 23. i denne måned om aftenen kl. kvart i ti passerende forbi nummer 17 i Gothersgade, blev han fra 1. sal hilst med en stråle varmt vand (med tre bogstaver). Samtidig med at bede enhver forbigående tage sig i agt for denne strålemester, skal man ikke undlade at ønske at denne ville anskaffe sig et vist møbel der i flere henseender kunne være ham tjenligt og hvorved det ville forebygges at forbigående fik deres klæder ødelagt.

(Politivennen nr. 296. Løverdagen den 1ste September 1821, s. 4763-4764).

"Anmelderen passerede torsdag den 23. denne måned om aftenen kl. kvart i ti Gothersgade nummer 17 (nuværende Gothersgade 24-26) og blev fra 1. sal hilst med en stråle varmt vand (med tre bogstaver)". (Gothersgade 23-29. Det nu nedrevne hus lå overfor disse huse som alle stod der på artiklens tidspunkt. Den unge dame til højre i billedet burde ifølge skribenten tage sig i agt! Eget foto).

Bekjendtgørelser

1) I henhold til det i Politivennen nr. 296 indførte annonce, med titlen Varsko i Gothersgade, finder indsenderen af samme, der nu er overbevist om at den påankede vandstråle ikke er kommet fra første sal i nævnte hus, det pligt at erklære at han i så henseende har taget fejl, så meget mere som han ikke på nogen måde agter at beskylde nogen uden grund.


(Politivennen nr. 299. Løverdagen den 22de September 1821, s. 4820).