18 oktober 2015

Hvad koster en Snaps paa Dampskibet?

Indsenderen var tilligemed flere bekendte på dampskibet søndag den 26. august for at sejle med denne til Charlottenlund. Under rejsen ville han tillige med en af hans venner have sig en lille forfriskning. Han gik derfor ned i kahytten, forlangte to snapse rom, hvorpå blev spurgt "om man ønskede af den bedste", og da dertil blev svaret ja, fik man to snapse og måtte betale 48 rigsbankdaler, skriver otte og fyrretyve rigsbankskilling i tegn for det.

Da flere som en anden gang ønsker at nyde forfriskning på dampskibet, muligvis kunne være uvidende om denne ublu betaling, bringes det herved til offentlig kendskab.


(Politivennen nr. 296. Løverdagen den 1ste September 1821, s. 4763-4764).

Dampskibet Caledonia passerer Bellevue. (J. M. Holm fra Lisette Becker: Ti Dage i København og Nordsjælland i Frederik VI's tid. Høst, 1940)