26 november 2015

Bøn til Theater-Direktionen.

De brædder som er slået under bænkene i parkettet, er for størstedelens vedkommende så ramponerede at man ikke med dem opnår sin hensigt når man vil gemme sin hat under sædet. Ligeledes er en del døre i lokalet så utætte at en ufordragelig træk plager dem som vender ryggen til dem under forestillingen. Denne ulempe er især mærkbar i parketlogen nr. 26. Man anmoder derfor direktionen at råde bod på det og beder den ligeledes om det var muligt at fjerne den mængde drenge som opholder sig i vestibulen ved slutningen af stykket. De betler om adgangsbilletter og spærrer vejen for dem der vil forføje sig bort.

(Politivennen nr. 356. Løverdagen den 26de Oktober 1822, s. 5768-5769).