17 november 2015

En farlig Sjover-Kommers under Børsen.

Indsenderen af dette har ved adskillige gange at have passeret Børsen lagt mærke til at der i den såkaldte målerbod og uden for samme opholder sig en forsamling af løsgængere. På mit spørgsmål hvad det var for dagdrivere der her har lejret sig, gav man som svar navnet sjovere. Disse mennesker tillader sig ikke alene at antaste og fodresere forbigående tjenestepiger, amagerkoner og karle, som har noget at bære, og ligesom i en spøgende tone søger at fraliste og tilvende sig et eller andet af hvad de måtte have. Men de er endog så uforskammede at overøse dem med skældsord, ja true dem med prygl, såfremt deres rapsekunst mislykkes. 

"Indsenderen har lagt mærke til at der i den såkaldte målerbod ved Børsen og uden for samme opholder sig en forsamling af løsgængere som man på mit spørgsmål hvad det var for dagdrivere der her har lejret sig, gav navnet sjovere" (Sjover o. 1810. Sjovere betegnede dengang en person der kunne betales for at slæbe noget, her en tønde. Lahdes kobbertryk)

Indsendere var ligeledes forleden dag øjenvidne til at den kone som sidder i træhytten ved siden af bemeldte målerbod og sælger trækar, heller ikke er fritaget for disse sjoveres fornærmelser og grovheder, da i det samme en køber kom for at handle nogle trævarer med nævnte kone. Aldrig så snart havde disse ryggesløse karle fået øje på køberen før de straks tilråbte ham: "Nu er finlapperne kommet. Af den kælling skal de ikke købe noget, for hendes trævarer er ikke andet end snavs og duer ikke det mindste." Ja de brugte endog flere gemene udtryk som velanstændigheden her forbyder at nævne. Det gjorde mig ondt at se denne stakkels kone således blive forstyrret i sin smule handel af dette pak. Og enhver vil vist derfor ønske med mig at der måtte sørges for at denne sjoverbande snarest mulig blev spredt ad for at nævnte kone i træhytten kan sidde i ro og forbigående herefter forblive uantastet.

(Politivennen nr. 338. Løverdagen den 22de Juni 1822, s. 5458-5460).