16 november 2015

Om Udsalg af Kalk i Byens Gader.

På Vestergade findes to udsalgssteder af kalk tæt på hinanden. Det er meget ubehageligt såvel for beboerne sammensteds som for de der bor i nærheden. For når kalken læsses af og hele tiden udmåles, stiger der en damp af kalkstøv op som trænger ind af de tillukkede vinduer der naturligvis ikke kan haves åbne, og fordærver både møbler, gangklæder og linned eftersom kalkstøvet æder sig ind i samme og fortærer det. Selv de forbigående bliver ved kalkvognes aflæsning på gaderne udsat for ubehageligheder og beskadigelse på deres tøj på grund af den kalkstøv der trænger ind i det.


"På Vestergade findes to udsalgssteder af kalk tæt på hinanden. Det er meget ubehageligt såvel for beboerne sammensteds som for de der bor i nærheden." (Vestergade 2015. Eget foto)

Det ville derfor være meget ønskeligt og gavnligt for enhver af stadens indbyggere om udsalg af kalk ikke måtte finde sted på gaderne, i kældrene eller portene som i den senere tid er tiltaget meget hyppigt. Men at sådan uorden derimod kan blive afskaffet ved at pålægge de ansvarlige at kalkudsalg ikke er tilladt undtagen på afsidesliggende pladser eller inde i ejernes gårde.


(Politivennen nr. 338. Løverdagen den 22de Juni 1822, s. 5457-5458).