03 november 2015

En skiden Opdækning i Knapstedsgaard

Ejeren af nævnte gård er kommet i den slemme vane i stedet for at lade natrenovationen køre bort på sædvanlig måde at udkaste den om aftenen blandt hestegødningen i gården, og således at lade den køre væk efter at den har ligget der i flere dage. Beboerne har desværre i lang tid måttet prøve, at denne mixtum compositum ikke alene forårsager en utålelig stank for de nærmeste beboere deromkring, således at man hverken dag eller nat kan have vinduer åbne, men endog har et såre væmmeligt og ubehageligt skue for øje. Ligesom det også er sandt at naboens bindingsværksmur i den senere tid har taget megen skade ved ekstrakten af denne afskyelige møddingepøl. Da det er at formode at nævnte ejer i Knapstedsgård ikke selv har prøvet virkningen af de memphitiske dunster en sådan sammenblanding kan forårsage, og desårsag ikke generer sig for på en så uhumsk måde at øse op for sine naboer og genboer, så nødsages man til herved at anmode ham om enten ifølge anordningerne at anskaffe sig en kule, hvori denne sammenblanding kan finde sted, eller også kun at øse op når han straks kan få det kørt væk.

(Politivennen nr. 319. Løverdagen den 9de Februar 1822, s. 5124-5125).

(nr. 318, 2. februar, side 5097-5112 mangler)


"Man nødsages til herved at anmode ham om enten ifølge anordningerne at anskaffe sig en kule, hvori denne sammenblanding kan finde sted" (Halmtorvet 1880, hvor husrækken formentlig ligner den fra Politivennens tid, omend volden på det tidspunkt var blevet revet ned. Knapstedgård er huset yderst til højre. Før og Nu, 1915).

Redacteurens Anmærkning

Gæstgivergården Knapstedgård lå ved det daværende Halmtorv (Rådhuspladsen) hvor Palace Hotel ligger nu, ifølge denne hjemmeside: "Den endnu bekendte Gæstgivergaard Knapstedsgaard paa Halmtorvet var til paa denne Tid og havde Navn efter Ejeren Jokum Knapsted, Søn af Oberstløjtnant og Kommandant paa Korsør Peder Knapsted. Hans Hustru Helle Kirstine Mogensdatter døde 1711 og efterlod et eneste Barn Peder, 13 Aar gl."

En "vignet" fra 1832 (Muntre Vignetter, 1832) fortalte måske om hvad det var for et sted:

Knapsteds Gaard. (Gjæstgiveri.)
Et godt Logi man ei foragter,
Her kommer mangen flink Forpagter,
Ja Jyder, Fynboe, Sjællandsfar

Jeg ofte skuet har.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar