04 november 2015

Lidt om Assistencekirkegaardens Spærring om Eftermiddagen.

Man ikke ikke indse hvorfor gamle Assistenskirkegård udenfor Nørreport i vintermånederne skal være så tæt spærret om eftermiddagen at enhver som føler glæde ved at besøge deres afdøde venners eller familiers hvilesteder, skal være nødsaget til at traske langs ad vejen eller kirkegårdsmuren til den yderste port, hvorigennem man, da graveren bor indenfor, dog kan slippe ind på kirkegården. Det kan næppe være for optøjer eller uordens skyld, for sådant begås hyppigt i sommermånederne hvor flere mennesker end om vinteren indfinder sig på kirkegården. Er det for ran, da burde den yderste port snarere være lukket, for det røvede kan bedst praktiseres herigennem fordi graverens bolig sammesteds er så omhyllet af træer og buske at der aldeles ingen udsigt er derfra. Derimod er der ligeoverfor den første port ind til den gamle kirkegård flere beboere som vedkommende må frygte for, foruden graveren som også bor nær ved indgangen og fra sine vinduer kan se hvad der udføres. Der kunne muligvis indvendes at de der kommer fra den yderste port også måtte passere forbi ham, for de kunne gå ad Falkonervejen til staden eller til det sted hvor de ellers havde hjemme.

"Hvorfor skal gamle Assistenskirkegård udenfor Nørreport i vintermånederne være spærret om eftermiddagen, så enhver som føler glæde ved at besøge deres afdøde venners eller familiers hvilesteder, skal være nødsaget til at traske langs ad vejen eller kirkegårdsmuren til den yderste port." (Omvejen betød at kirkegårdsbesøgende skulle passere den norske digter Edward Storms grav. Eget foto 2015)

Anmelderen kan derfor ikke indse hvorfor de der om vinteren såvel som om sommeren vil besøge deres familiebegravelse eller de som om eftermiddagen vil pynte en om formiddagen begravet vens grav, på en ublid årstid skal nødes til at passere en sølet og for det meste ufremkommelig lang vej når en kortere kan haves. Han håber derfor at når høje ansvarlige bliver gjort opmærksom på det, vil forskåne sådanne personer for en så ubehagelig spadseregang ved at foranstalte første ports åbnet på en mere passende tid af dagen. De mange hvis dagsbeskæftigelse ikke tillader dem at benytte formiddagen til sådan en tur, vil vist med taknemmelighed imødese en sådan foranstaltning.


(Politivennen nr. 320. Løverdagen den 16de Februar 1822, s. 5129-5131).