07 november 2015

En Uskik under Gudstjenesten i Helliggeistes Kirke.

Da indsenderen flere gange har været tilhører ved pastor Buuls prædikener og lagt mærke til at så snart tavlerne har være bragt om i kirken (en skik enhver kirkebesøger vist ønsker afskaffet) og kirkens betjente er kommet op bag alteret med dem, er der endnu under prædiken af disse betjente blevet foretaget en raslen med de penge der har været i tavlerne og som synes at være blevet hældt i blikmål eller kasser, hvilket har forårsaget en lyd i kirken som om man havde været i banken eller hos en vekselerer. For der kan man vente sig en sådan skramlen med penge. Men ikke i en kirke. Mindst ved det allerhelligste sted. Da det vel ikke kan have så stor en hast med at få disse penge ordnet, så kunne det vist godt opsættes, indtil tjenesten helt var til ende, eller dog i det mindste indtil at præsten var gået af prædikestolen. Man må formode at det er en tilfældighed af kirkens betjente, for desto hastigere at blive fri for deres tjeneste. For ingen kan vist tro at det kan være med kirkens foresatte eller præsternes vilje, hvilke sidste selv må forstyrres i deres tale.

(Politivennen nr. 323. Løverdagen den 9de Marts 1822, s. 5180-5181).

Tre indsamlingsblokke umiddelbart indenfor indgangen til Frelserkirke på Christianshavn. (Eget foto)

Redacteurens Anmærkning

Den ordinære præst ved Helligåndskirken var på det tidspunkt Børge Poscholan Kofod (1752– 1839). Det havde han været siden 1798 og tillige slotspræst 1805. Selv om han havde udgivet nogle lærde værker, prædikener og afhandlinger, nød han ikke stor anseelse, men ansås for at være hidsig og lidenskabelig. Hvem pastor Buul monne være, får stå hen i det uvisse.