22 november 2015

Raadent er snart braadent.

I en tid hvor det forenede pram- og stenførerlav er hævet og dets ejendomme er sat på auktion, synes det at være belejligt at påtale og om muligt søge at opnå høje ansvarliges opmærksomhed på den usle og faldefærdige sandkiste der viser front mod Christiansborg og befinder sig mellem Højbro og Stormbroen. Denne kiste er ikke alene til største vansir for det under bygning værende Christiansborg Slot, men medtager tillige en stor plads der bedre kunne benyttes til fordel for udsigten fra slottet og i forbindelse med den tilstødende grund kunne tjene enten ridebane eller haveanlæg. 

"Det at være belejligt at påtale og om muligt søge at opnå høje ansvarliges opmærksomhed på den usle og faldefærdige sandkiste der viser front mod Christiansborg og befinder sig mellem Højbro og Stormbroen." (Sandkisten befandt sig ved Stormbroen tæt på bussen der kører forbi Thorvaldsens Museum - den gule bygning i højre side af fotoet. Eget foto, 2015)

Indsenderen kan så meget mindre indse nødvendigheden af at opretholde den berørte sandkiste, da det er bekendt at en stor del sandførere benytter forskellige steder til sandoplag og således ikke har nogen sandkiste. Fremdeles befindes der på den omtalte sandkiste en gammel hytte som ligeledes er faldefærdig og kontrasterer meget med det under bygning værende slot, ligesom den også tager udsigten fra Højbro og omegn til Stormgade og Filosofgangen. 

Endelig indstilles det om det var af vejen at man fjernede det lidt til offentligt lokum indrettede hus der for det meste besøges af den laveste klasse hvor endog en person nyligt fandtes at have hængt sig og som afgiver en modbydelig stank der endog kan mærkes på en distance af 50 skridt. Og når slottet engang skulle blive beboet, vil det være til største inkommodation for beboerne. Dette lokum menes at være opført til glæde for de artillerister der for slotsbranden var indkvarteret på den mod samme vendende fløj af slottet samt for smedepersonalet. Men da der nu for tiden ingen af denne slags personer findes der og den fattige almueklasse kan benytte den indretning som findes under Stormbroen, så nærer indsenderen det håb at det påankede kloak snarest muligt vil bleve nedrevet.

(Politivennen nr. 346. Løverdagen den 17de August 1822, s. 5613-5615).

I kapt. og literatus K. Kristensens fravær redigeret af J. C. Lange. Trykt hos P. D. Kiøpping 

Redakteurens Anmærkning

Fra nr. 345 til marts 1823 var Johannes Christian Lange redaktør. Hans bog Julegave fra 1834 findes på internettet.