22 november 2015

Utilladelige Uorden paa Vesterbro.

Det er bekendt at flertallet af beboerne på Vesterbro er slagtere. Det er lige så bekendt at til denne håndtering er man nødt til at bruge en del grove folk. Men at disse derfor er berettiget til at fornærme og molestere forbigående. er ifølge vores retfærdige love helt ubekendt, da der derimod er fastsat ved disse streng straf for sådant strafværdigt forhold. Disse slagtersvendes, drenges eller karles uforskammede og brutale opførsel er enhver nok så bekendt. Som oftest ser man en skare af disse personer samlet på Vesterbro og ved siden af dem deres tro kammerater. En flok store glubske hunde hvilke de ophidser til at overfalde forbigående, især når disse har hunde med, dels søger de tillige ved allehånde grimasser, tegn og tiltale at fornærme de forbigående. 

En sådan opførsel er i en oplyst og dannet stat højst fornærmelig og strafværdig. Vel går man af gode grunde forbi sådanne uforskammede personer uden at tiltale dem. Men nægtes kan det dog ikke at sådan uforskammethed er yderst forargelig at erfare, især på en vej hvor enhver fryder sig ved betragtninger over det skønne Frederiksberg som landsfaderens sommerlyststed. Man ønsker derfor ret inderligt at enten de ansvarlige slagtere af egen drift ville holde deres folk så meget som muligt fra gaden. Og når de nødes til at sende dem ud, da ville indskærpe dem at bruge anstændig opførsel og ikke tillade dem at gå på fortovene med deres blodige dragter, osv. Eller også at det respektive, årvågne politi ville patruljere på forskellige tider af dagen, især om aftenen for at få denne forargelige uorden fjerne tog de pågældende afstraffet.

(Politivennen nr. 346. Løverdagen den 17de August 1822, s. 5611-5613).