25 november 2015

Sprogurigtigheder og Usands.

Følgende to gravskrifter der skal være forfattet af en skrædder og findes på Helligånds Assistenskirkegård, kan nok fortjene en plads i Politivennen.

1) Herunder hviler de jordiske Levninger af forhen Handelsmand Sørren Hansen fød Aaret 1766 den 20 Junii og død den 14 Junii 1820 efter 30 Aars kjærlig Ægteskab.

Min kjærlige Mand og ægte Ven
I Døden sov Du rolig hen
Da Almagtens Stemme til Dig lyde
Forlade skal Du dette Jordiske,
Og hisset der det Bedre nyde
I Fredens Bolig og Uforkrænkelighed
Du gik bort jeg blev tilbage
Hvo er nu som kan trøste mig!
Jeg vil ei sørge og forsage
Kuns det Haab, det nærer jeg
Naar mine Dage her er endt,
Vi hisset da, vist samles skal igen
A. C. Magdalena Hansen
fød Bondzen

2) Herunder hviler de jordiske Levninger af Anne Chatharine Magdalena Hansen fød Bontzen fod den 14 November 1764, død den 1ste October 1822 *)

Min svigerinde, haabefuld Du troede
At henleve Din Tid sorgfrie og rolig
Men snart det søde Haab forsvandt
Sygdom og Svaghed isteden indfandt,
Over Aar maatte Du den Skjæbne friste,
Indtil Døden kom, og Hjertet det briste
Da endtes ald Din Sygdom og Smerte,
Din Sjel da iilde til bedre Verden,
Dit Legem nu roe og Hvile fandt
I Graven ved din hensovede Mand,
Indtil Verdens den sidste Dag,
Da Du igjen med ham forenes skal.
Fred være med Eders Støv
Ingeborg Bøttinghuus

*) Hvorledes går det til at konen er død den 1. oktober 1822. Er det måske en profeti?


(Politivennen nr. 350. Løverdagen den 14de September 1822, s. 5670-5672).